VILKÅR

Jenterabatt.com – medlemsbetingelser

Hvem kan inngå avtale om medlemskap i Jenterabatt.com?
Alle som jenter/ damer/ kvinner over 16 år kan bli medlem.

Hvordan oppnår du medlemsfordelene gjennom Jenterabatt.com?
Du oppnår medlemsfordelene gjennom Jenterabatt.com ved kjøp av varer og tjenester fra våre samarbeidspartnere. Medlemsfordelene kan kreve at man er innlogget på www.jenterabatt.com

Generelle Jenterabatter
Vi forsøker til enhver tid å ha riktig informasjon i vår oversikt over rabatter. Jenterabatt.com kan ikke garantere for de enkelte oppføringene eller at det ikke forekommer feil, unøyaktigheter eller informasjon som ikke er komplett.

Overdragelse av avtalen med Jenterabatt.com
Medlemskap i Jenterabatt.com er personlig, og kan ikke overdras til andre. Jenterabatt.com kan overføre sine rettigheter og plikter overfor deg til et annet selskap.

Behandling av kundeinformasjon
Jenterabatt.com kan bruke opplysningene inntatt i innmeldingsskjemaet, samt informasjon om bruk av avtaler til å utarbeide statistikk på medlemsmassen. Medlemmer vil forbli anonyme. Denne statistikken kan igjen bli distribuert videre til samarbeidspartnere og andre aktører.

Alle opplysningene blir behandlet i henhold til lovverket og retningslinjer gitt av Datatilsynet. Jenterabatt.com behandler all personlig informasjon konfidensielt, og vi vil på ingen måte utlevere personlig informasjon til andre parter. Utsendelse av informasjon blir gjort i henhold til markedsføringsloven.

Jenterabatt.com forbeholder seg retten til å bruke personlig informasjon for å kunne ta kontakt med medlemmer angående deres medlemskap i Jenterabatt.com

SMS
Jenterabatt.com sender medlemmene informasjon fra partnere via nyhetsbrev per post, elektroniske nyhetsbrev, SMS og MMS. SMS koster inntil kr 2,- per melding, maks 3.SMS i måneden, men er frivillig å motta. Du kan reservere deg mot å få tilsendt informasjon. Ta kontakt med Jenterabatt.com på kontakt@jenterabatt.com Ønsker du ikke å motta SMS kan du også sende STOPP tilbake til det nummeret du mottar meldinger fra.

Utlevering av kundeinformasjon
Informasjonen i innmeldingsskjemaet oppbevares hos Jenterabatt.com. Denne informasjonen blir ikke utlevert til tredjepart.

Oppsigelse av medlemskap
Ved mislighold, overdragelse av medlemskapet til andre eller at det er gitt uriktige opplysninger i innmelding som gjør at medlemmet ikke lengre kvalifiserer til medlemskapet, sies avtalen opp med umiddelbar virkning. Eventuelle kostnader vil ikke bli refundert.

Endringer 
Selskapet og samarbeidspartnerne kan endre medlemsbetingelser, herunder fordeler og rabatter i Jenterabatt.com

Betaling
Tilgang til fordelsprogrammet er kostnadsfritt. Alle nettavtalene kan du benytte uten medlemskort, helt gratis, kun det de varer og produkter hos våre partnere som du selv må betale for.

Bruk av fordelsprogram
Jenterrabatt.com har intet rettslig ansvar angående forholdet mellom medlemmer i Jenterabatt.com og samarbeidspartnere til Jenterabatt.com

Rettslig ansvar
Jenterabatt.com fraskriver seg ethvert rettslig ansvar som måtte oppstå i forbindelse med, eller som følge av bruk av fordelsprogrammet.

Økonomisk ansvar
Jenterabatt.com fraskriver seg ethvert økonomisk ansvar som måtte oppstå i forbindelse med, eller som følge av bruk av fordelsprogrammet.

Opphavsrett
Ved bruk av denne tjenesten erkjenner du at opphavsretten til alt innhold på dette nettstedet – foruten eksterne bedrifters logoer og varemerker – tilhører Webizt AS (org.nr: 919 074 302), om ikke annet er oppgitt. Det gis tillatelse til å lese og laste ned informasjon på dette nettstedet kun til personlig, ikke-forretningsmessig bruk. Informasjonen kan ikke endres, reproduseres eller mangfoldiggjøres. Dersom du ønsker å offentliggjøre innhold fra dette nettstedet for en gruppe, ber vi deg ta kontakt med Jenterabatt.com for tillatelse i forkant på kontakt@jenterabatt.com.

Øvrig
Fakta- og prisopplysninger gis med reservasjon for eventuelle tekniske så vel som typografiske feil.