REGISTRERING

Du er bare ett steg unna!

 
 • Din fødselsdato i formatet dd/mm/åååå (eks 03/11/1987)

 • Fyll inn dytt mobilnummer. Eksempel: 90012345

 • Gratis medlem
 
 • VILKÅR

  Jenterabatt.com – medlemsbetingelser

  Hvem kan inngå avtale om medlemskap i Jenterabatt.com?
  Alle som jenter/ damer/ kvinner over 16 år kan bli medlem.

  Hvordan oppnår du medlemsfordelene gjennom Jenterabatt.com?
  Du oppnår medlemsfordelene gjennom Jenterabatt.com ved kjøp av varer og tjenester fra våre samarbeidspartnere. Medlemsfordelene kan kreve at man er innlogget på www.jenterabatt.com

  Generelle Jenterabatter
  Vi forsøker til enhver tid å ha riktig informasjon i vår oversikt over rabatter. Jenterabatt.com kan ikke garantere for de enkelte oppføringene eller at det ikke forekommer feil, unøyaktigheter eller informasjon som ikke er komplett.

  Overdragelse av avtalen med Jenterabatt.com
  Medlemskap i Jenterabatt.com er personlig, og kan ikke overdras til andre. Jenterabatt.com kan overføre sine rettigheter og plikter overfor deg til et annet selskap.

  Utlevering av kundeinformasjon
  Informasjonen i innmeldingsskjemaet oppbevares hos Jenterabatt.com. Denne informasjonen blir ikke utlevert til tredjepart.

  Oppsigelse av medlemskap
  Ved mislighold, overdragelse av medlemskapet til andre eller at det er gitt uriktige opplysninger i innmelding som gjør at medlemmet ikke lengre kvalifiserer til medlemskapet, sies avtalen opp med umiddelbar virkning. Eventuelle kostnader vil ikke bli refundert.

  Endringer 
  Selskapet og samarbeidspartnerne kan endre medlemsbetingelser, herunder fordeler og rabatter i Jenterabatt.com