World Sight Day 2017 – Setter synet i fokus

Rundt 285 millioner mennesker lider av nedsatt syn. World Sight Day er dagen da verden tar tak i dette problemet og staker ut en ny kurs fremover. I år skjer det under mottoet ”Make your vision count”.

ANNONSE: Denne artikkelen er publisert i samarbeid med Lensway.no

World Sight Day er et årlig tilbakevendende arrangement som skal øke bevisstheten om nedsatt syn og understreke betydningen av god øyehelse sett ut fra et globalt perspektiv. Bak tiltaket står organisasjonen The International Agency for the Prevention of Blindness. Årets utgave av World Sight Day arrangeres den 12. oktober under mottoet ”Make your vision count”.

MAKE YOUR VISION COUNT

Med budskapet ”Make your vision count” ønsker IAPB å understreke at ca. 80 % av verdens blinde ikke trenger å være det. Med riktig behandling hadde det vært mulig å forebygge blindheten deres.

Det er blant annet disse tallene årets utgave av World Sight Day har valgt å rette søkelyset mot. Først handler det om å spre kunnskap om hvordan situasjonen ser ut, deretter om å påvirke for til slutt å kunne forandre og forbedre.

DÅRLIG SYN ER ET SAMFUNNSPROBLEM

Det finnes en rekke årsaker til at dårlig syn er et samfunnsproblem. Samfunnskostnadene som oppstår når 30 % av verdens barn har en form for nedsatt syn, er enorme.

Godt syn er grunnleggende for utdanning, helse, sikkerhet og livskvalitet. Visste du at ca. 80 prosent av det et barn lærer seg, skjer via det barnet ser?

Av verdens arbeidsføre befolkning lider ca. 30 % av en eller annen form for nedsatt syn. Sett fra et økonomisk perspektiv er dette nedbrytende. Problemet er at mange av disse menneskene ikke er bevisste om at de har behov for synskorrigering, fordi de aldri har tatt en synsundersøkelse.

Alt dette viser hvordan investeringer i øyehelse, trening, innovasjon og forskning er nødvendig for å kunne gi flere mennesker sjansen til et liv med fullgodt syn. Å bekjempe nedsatt syn innebærer også samfunnsgevinster på svært mange forskjellige plan.

LENSWAY – EN DEL AV KAMPEN

LensWay er en del av The Essilor Group, som aktivt arbeider for å forbedre menneskers syn. Essilor er en av verdens ledende produsenter av brilleglass. Hittil har Essilor hjulpet over en million mennesker til bedre syn, og i 2015 ble Essilor kåret til et av de 50 globale selskapene som faktisk forandrer verden. Les mer om Essilors arbeid her.

ANNONSE: Denne artikkelen er publisert i samarbeid med Lensway.no

Besøk LensWay