MER INFORMASJON - KLIKK HER

Om oss

Vi er tekstforfattere, folk med HR-utdanning, rekrutteringsansvarlige og designere som vil yte service basert på hvilken tjeneste du velger. Vårt arbeid blir kordinert av ledelsen som er delt inn i uke fagområder.

LEVERING OG VILKÅR

Parter

Selger er CV Designs AS, og blir i det følgende benevnt ”vi” eller ”oss”. Kjøper er den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt ”du”, ”deg”, ”din” eller ”ditt”.

Bestilling


Din bestilling vil bli registrert på vår server (datamaskin). Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg.  Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen. Om ikke sørg for å ta kontakt så raskt som mulig, da vi ikke har angrerett på våre tjenester.

Revisjoner

Vi føler oss trygge på at du vil være fornøyd med din nye CV eller søknadstekst ved første anledning. Om ikke kan du returnere den til oss og notere eventuelle endringer du måtte ønske. Alle våre tjenester har minst tre revideringer inkludert i prisen.

Angrerett


Du kan angre kjøpet dersom du gir beskjed om det før vi har startet å på oppdraget, vil vi refundere hele beløpet. Har vi startet oppdraget kan du heller ikke angre kjøpet

Opplysninger mottatt av oss


Vi tilstreber oss å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre tjenester som mulig.  Vi tar imidlertid forbehold om skrive- og trykkfeil, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt av oss gjennom våre salgstilbud, markedsføring eller på annen måte.

Priser

Oppnevnte priser inkluderer alle avgifter, statlige skatter, samt servicehonorar.

Betaling

Våre tjenester betales med bank- eller kredittkort. Dersom vi ikke klarer å levere i henhold til vilkårene, forbeholder vi oss retten til å kansellere bestillingen.  Du vil motta informasjon om en eventuell kansellering.  Vi forbeholder oss retten til å kansellere din bestilling dersom det ikke er dekning på ditt bank- eller kredittkort.

Tvister

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet.  Alle tvister skal løses etter norsk rett.  Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i ditt (kjøpers) verneting, det vil normalt si i nærheten av der du bor.

For ytterligere informasjon, kontakt vårt kundesenter.

Slik bruker du rabatten
Logg inn og klikk på rabattkode knappen, kopier kode og legg i handlekurven når du skal betale i nettbutikken.